Een belangrijk deel betreffende de communicatie. Vrijwilligers moeten zich goed voelen in hun job. Wanneer er toch meningsverschillen zijn zal onze voorzitter trachten de hemel op te klaren voor alle betrokken partijen.
Verzekeringen